Tel: +31 (0)30 2412002 | info@reveste.nl

Diensten

ReVeste adviseert, ondersteunt en begeleidt bij alle commerciële aspecten op het gebied van winkelvastgoed. In overleg komen we tot een combinatie van diensten die aansluit bij het door u gewenste niveau van ondersteuning en ontzorging. U kunt denken aan:

V Aan- en verhuur

ReVeste draagt zorg voor de aan- en verhuur van winkelruimte en brengt retailers en verhuurders/beleggers samen. Retailers worden begeleid bij hun vestigingsbeleid en verhuurders vinden zo de juiste match.

V Huurprijsaanpassingen

ReVeste toetst de huurprijs rond de wettelijke vijfjaarlijkse huurprijsaanpassing ex 7:303 BW en biedt onderhandeling en eventuele ondersteuning in gerechtelijke procedures.

V Commercieel / portefeuille beheer

ReVeste ondersteunt in het vormgeven van de portefeuille retailers en verhuurders en anticipeert daarbij op huidige en toekomstige ontwikkelingen. Daarbij hoort periodiek commercieel overleg t.a.v. omzet, plaats, prijs en voorwaarden en een nauwkeurige en inzichtelijke administratie en archivering van alle mutaties binnen de portefeuille.

V Begeleiding bij doorstart

ReVeste begeleidt retailers en verhuurders bij contractonderhandelingen indien er sprake is van een doorstart of overname.

V Aan- en verkoop

ReVeste begeleidt retailers en beleggers bij de aan- en verkoop van winkelvastgoed.

V Scan

ReVeste brengt uw huidige portfoliovolledig in beeld; een helder zicht op de stand van zaken.

V Controle

Controle op juiste naleving van contractuele afspraken inzake kritische data, periodieke huurbetaling, huur indexeringen, korting, huurvrije periode, financiële afspraken en afbouwbijdragen.

V Advies

Adviseren, onderhandelen op (en opstellen van) overeenkomsten op het gebied van huur, uitbreiding, onderhuur, verhuur, huurbeëindiging, koop of verkoop waarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige balans op het gebied van rechten en plichten van huurder en verhuurder.

 

Simon Lévelt
Regatta
BelCompany